PDA

Zobacz pełną wersję : 1Maja 2008 zawody 1/4 mili ktos startuje??



Strony : [1] 2

arturo
15-03-08, 16:13
pozwolilem sobie skopiowac i wrzucic tutaj informacje moze ktos bedzie chetny wystartowac


WSTĘP
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, Regulaminów Sportu Samochodowego PZM na rok 2008 oraz niniejszego regulaminu uzupełniającego.

PROGRAM IMPREZY
Zamknięcie listy zgłoszeń 01.05. 2008 08:30
Odbiór administracyjny 01.05. 2008 08:30-10:00
Badanie kontrolne BK 01.05. 2008 09:00-10:30
Pierwsze posiedzenie ZSS 01.05. 2008 10:30
Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu 01.05. 2008 11:00
Odprawa uczestników 01.05. 2008 11:00
Start pierwszej pary 01.05. 2008 11:30
Zakończenie wyścigów 01.05. 2008 18:30
Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej 01.05. 2008 19:00
Zakończenie imprezy i rozdanie nagród 01.05. 2008 19.45


1. USTALENIA OGÓLNE
1.1 Miejsce i termin imprezy
Impreza odbędzie się w dniu 01.05. 2008 r. w Rzeszowie ul. Sikorskiego
Start – godz. 11:30
Meta – godz. 18:30
1.2 Nazwa i ranga imprezy
Wyścigi Równoległe na dystansie ź mili – impreza otwarta.
1.3 Numer wizy ZO PZM
Numer wizy 4/2008 - wydana 14 kwietnia 2008 r.
1.4 Lokalizacja Biura
Biuro do dnia 30.04.2008 r. znajdować się będzie w siedzibie ZO PZM w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 4, e-mal: To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
W dniu 01.05.2008 r. od godz. 08:30 Biuro znajdować się będzie w okolicy startu wyścigu na ul. Sikorskiego w Rzeszowie.
1.5 Lokalizacja startu, mety i parku maszyn
Rzeszów, ul. Sikorskiego.

2. ORGANIZACJA
2.1 Nazwa organizatora
Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego PZM w Rzeszowie, przy współudziale Automobilklubu Rzeszowskiego i Klubu „Moto-Car 93” w Rzeszowie.
2.2 Adres
ul. Krakowska 4, 35 – 111 Rzeszów

3. ZGŁOSZENIA
3.1 Obowiązki zawodnika
Do obowiązków zawodnika należy:
3.1.1 Obecność na odprawie uczestników
3.1.2 Odbycie wszystkich wyścigów w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.
3.1.3 Bezwzględne stosowanie się do poleceń władz zawodów oraz sędziów przeprowadzających wyścig.
3.1.4 Sportowe zachowanie podczas trwania imprezy.

3.2 Procedura zgłoszeń
3.2.1Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą elektroniczną do dnia 28.04.2008 r. do godziny 20.00 oraz w dniu zawodów do godz. 08.30. Oryginał zgłoszenia musi być podpisany przez zawodnika i złożony w biurze zawodów.
3.2.2 Przez fakt podpisania zgłoszenia zawodnik przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników.

3.3 Maksymalna ilość uczestników
3.3.1 Maksymalna liczba startujących zawodników: 100
3.3.2 W przypadku zgłoszenia więcej niż 100 zawodników o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do Biura imprezy.
3.4 Pojazdy dopuszczone
Wszystkie samochody zgłoszone do imprezy muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych i spełniać wymogi regulaminowe.


3.5 Podział na klasy
3.5.1 Podział na klasy będzie obowiązywał zgodnie z poniższym zestawieniem:

Klasa 1 (Mini) - napęd dowolny, pojemność silnika do 1400 ccm, wolnossące,
Klasa 2 (Profi) - napęd FWD, pojemność silnika do 2000 ccm, wolnossące,
Klasa 3 (Profi 2) - napęd FWD pojemność silnika pow. 2000 ccm
Klasa 4 (Profi+) - napęd RWD, wolnossące,
Klasa 5 (Disel) – napęd dowolny, zasilane olejem napędowym,
Klasa 6 (Turbo) - FWD z doładowaniem,
Klasa 7 (Turbo Plus) - RWD lub AWD, z doładowaniem,

3.5.2 Klasę stanowi minimum 4 samochody.
3.5.3 Ostateczny podział na klasy określa lista startowa, zatwierdzona przez ZSS.
3.6 Wpisowe, wpłaty, zwroty
3.6.1 Wysokość wpisowego wynosi 50 zł.
3.6.2 W przypadku odmowy przyjęcia reklamy Organizatora nastąpi odmowa przyjęcia do zawodów.
3.6.3 Wpłaty wpisowego przyjmowane będą gotówką w czasie odbioru dokumentów w biurze zawodów.
3.6.4 Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania zawodów lub
w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia.

4. UBEZPIECZENIE
4.1 Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW.
4.2 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do zawodników i ich sprzętu jak również spowodowanych przez nich w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
5. NUMERY STARTOWE
Numery startowe: w kolorze kontrastującym z barwą samochodu, załoga we własnym zakresie musi umieścić na przednich bocznych drzwiach samochodu, lub na bocznych tylnych szybach samochodu.
Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę do wykluczenia włącznie.

6. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY
6.1 Miejsce i czas
Rzeszów, ul. Sikorskiego – 01.05.2008 r. - godz. 08:30 – 10:00
6.2 Dokumenty do okazania
- prawo jazdy kierowcy
- ubezpieczenia OC i NW
- dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi
- pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy .
7. BADANIA KONTROLNE
7.1 Miejsce i czas
Rzeszów, ul. Sikorskiego - 01.05.2008 r. godz. 09:00 – 10:30
7.2 Zgłoszone samochody muszą spełniać wymagania Regulaminu Ramowego MOWR
8. ODPRAWA UCZESTNIKÓW
8.1 Miejsce i czas
Rzeszów, ul. Sikorskiego, 01.05.2008 r. godz. 11:00
9. START
9.1 Czas i miejsce opublikowania listy startowej
Rzeszów, ul. Sikorskiego – 01.05.2008 r. godz. 11:00
9.2 Oficjalny start
ul. Sikorskiego , godz. 11:30.
Start zawodników według listy startowej.
10. Przebieg zawodów
10.1 Przedmiotem współzawodnictwa sportowego w zawodach jest pokonanie w jak najkrótszym czasie odległości ź mili tj. 402,336 metra wyznaczonej pomiędzy linią startu a linią mety.
10.2 W pojeździe podczas wyścigu nie mogą przebywać pasażerowie.
10.3 Każdy kierowca może prowadzić w trakcie zawodów tylko jeden pojazd w danej klasie.
10.4 Każdy pojazd może startować tylko w jednej klasie.
10.5 Sygnał do startu dla obydwu pojazdów dają zmieniające się automatycznie światła. Start zawodników następuje w momencie zapalenia się światła zielonego.
10.6 O wejściu do półfinałów (lub ćwierćfinałów) decyduje czas przejazdu ET plus RT z eliminacji (gdzie ET oznacza czas przejazdu między linią startu a mety, a RT to czas reakcji zawodnika na zapalenie się zielonego światła). W przypadku równości czasów decyduje lepsze ET.
10.7 Wynik ET w eliminacjach jest brany pod uwagę wyłącznie wtedy, gdy zawodnik, którego to dotyczy nie popełnił falstartu.
10.8 Drugi falstart w eliminacjach powoduje wykluczenie z wyścigów.
10.9 W ćwierćfinale, półfinale i finale każdy falstart powoduje wykluczenie zawodnika
z wyścigu za wyjątkiem popełnienia falstartu przez obydwu zawodników. W takiej sytuacji wyścig będzie powtórzony.
10.10 Wyścigi eliminacyjne w poszczególnych klasach odbywają się dwukrotnie parami. Do półfinałów (lub ćwierćfinałów) zostaną zakwalifikowani zawodnicy, którzy uzyskali cztery najlepsze czasy przejazdu.
10.11 Wyścigi półfinałowe stanowią pary I- IV oraz II – III
10.12 Wyścig finałowy wyłania zwycięzcę w danej klasie. Trzecie miejsce jest ustalane na podstawie czasów osiągniętych w przejazdach półfinałowych.
10.13 W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wyścig może zostać przerwany przez wystawienie czerwonej flagi, o czym decyduje Dyrektor Wyścigu. Zawodnicy zobowiązani są pod groźbą wykluczenia zatrzymać się jeśli czerwiec
11. Rozdanie nagród
ul. Sikorskiego 01.05.2008 r. godzina 19:45.
12. BADANIE KONTROLNE KOŃCOWE - wg uznania organizatora.
13. PROTESTY
13.1 Termin składania
Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych lub osiągniętych czasów przejazdu mogą być składane wyłącznie na piśmie w terminie 15 minut od zakończenia swojego przejazdu
Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane.
13.2 Kaucja
Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 200 zł. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS.
13.3 Odwołania
Wszelkie odwołania od decyzji ZSS mogą być składane wyłącznie do OKSS PZM przy zachowaniu trybu odwołań zgodnego z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym rozdział XIII punkt 182. (W części nie dotyczącej sportu kwalifikowanego).
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania zawodów.

neon
15-03-08, 16:14
ja napewno :twisted:
profi

ma ktos maila i formularz zgloszeniowy ?

Fuzi
15-03-08, 16:47
neon, a czy abys nie zapomnial o :P bialym civie :P hehe ja tam nie wiem jak mi sie uda skonczyc to wystartuje z Toba tyle ze musze sliki kupic hehe :P i odgracic grata :P co pewnie mi nic nie da :P ale zabawa ;) bedzie i tak :D:D

Max_Damage
15-03-08, 17:06
a ja nie mam czym :507: bo tez bym chetnie wystartowal

ariadna111
15-03-08, 17:18
Może ktoś rzucić linę gdzie znajdują się te informacje?

+MarCin+
15-03-08, 17:44
wlasnie mialem to pisac ;] wszystkie info narazie sa napisane... ja startuje na bank ;]

Fuzi
15-03-08, 18:42
na komendzie glownej policji w rzeszowie :D:d

neon
15-03-08, 19:36
neon, a czy abys nie zapomnial o bialym civie

kukiego ? jesli tak to mozna by powiedziec ze to juz nie ta klasa :roll: niestety :twisted:

Fuzi
15-03-08, 19:41
neon, a czy abys nie zapomnial o bialym civie

kukiego ? jesli tak to mozna by powiedziec ze to juz nie ta klasa :roll: niestety :twisted:
co Ty opowiadasz ?? do 2.0 k20 > 2.0
wiec sie miesci przeciez no chyba ze czegos nie wiem ?? :shock:

wnucor
15-03-08, 19:42
Max_Damage, jak chcesz to bedziesz mogl sie ze mna poscigac jak przyjade na wakacjach :D

neon
15-03-08, 19:48
neon, a czy abys nie zapomnial o bialym civie

kukiego ? jesli tak to mozna by powiedziec ze to juz nie ta klasa :roll: niestety :twisted:
co Ty opowiadasz ?? do 2.0 k20 > 2.0
wiec sie miesci przeciez no chyba ze czegos nie wiem ?? :shock:

biorac pod uwage nasza modyfikacje a kukiego to jest to inna klasa :roll:
o to mi chodzi, nie o pojemnosc :smile:

Max_Damage
15-03-08, 22:45
Max_Damage, jak chcesz to bedziesz mogl sie ze mna poscigac jak przyjade na wakacjach
oj juz nie cfaniakuj:D hehe
kiedys sie ustawimy:)

wnucor
16-03-08, 00:42
Max_Damage, jak chcesz to bedziesz mogl sie ze mna poscigac jak przyjade na wakacjach
oj juz nie cfaniakuj:D hehe
kiedys sie ustawimy:)

czekam z niecierpliwoscią i trzymam za slowo :D mnie na dniach czeka wyscig z preludą 2,3 turbo :)

opornick
16-03-08, 15:36
kurcze szkoda ze klasa mini to do 1.4 tak to mialbym wieksze szanse na cokolwiek bo w profi to juz nie mam co szukac :/

neon
16-03-08, 16:18
bo w profi to juz nie mam co szukac

nie chodzi przeciez tylko o wygrywanie, ja jade dla zabawy sie poscigac no i bedzie to moj 1x :mrgreen:

arturo
16-03-08, 18:09
bo w profi to juz nie mam co szukac

nie chodzi przeciez tylko o wygrywanie, ja jade dla zabawy sie poscigac no i bedzie to moj 1x :mrgreen:
tak jak piszesz wieksszosc jedzie dla zabawy zobaczyc jak to jest stac przed swiatlami mnustwo ludzi ta adrenalina zielone i gooooo...no i wiekszosc nie oszukujmy sie nie ma aut na 1/4 mili ale zabawa bedzie swietna napewno

Fuzi
16-03-08, 19:06
tak jak piszesz wieksszosc jedzie dla zabawy zobaczyc jak to jest stac przed swiatlami mnustwo ludzi ta adrenalina zielone i gooooo...no i wiekszosc nie oszukujmy sie nie ma aut na 1/4 mili ale zabawa bedzie swietna napewno
dlatego sliki :P trzeba kupic :P hehe

+MarCin+
16-03-08, 20:15
tak jak piszesz wieksszosc jedzie dla zabawy zobaczyc jak to jest stac przed swiatlami mnustwo ludzi ta adrenalina zielone i gooooo...no i wiekszosc nie oszukujmy sie nie ma aut na 1/4 mili ale zabawa bedzie swietna napewno
dlatego sliki :P trzeba kupic :P hehe

ja slyszalem ze na slickach Del sole nie mogą startowac ;];];];]

pelo69
16-03-08, 20:17
ja slyszalem ze na slickach Del sole nie mogą startowac ;];];];]

tylko na oponach szutrowych lub na samych felgach :) :500:

kuki
16-03-08, 21:05
no chlopaki gdzie ta rejestracja ? bo ja chce juz Bandita zglosic ;)

Fuzi
17-03-08, 07:10
w tym regulaminie zauwazyle jedno glupie zastrzezenie :/
na temat zamknietych szyb>
a co ma sie zrobic gdy sie szyb nie ma :P ani kabiny :P tylko klatke i owiewke carbonowa za miasty przedniej szyby :P ciekawe czy by mnie dopuscili :P


ja slyszalem ze na slickach Del sole nie mogą startowac ;];];];]
co Ty bredzisz :P co nie mozna :P to na dojazdowce zapasowce wystartuje haha

neon
17-03-08, 11:38
arturo, wiesz moze jak te zapisy elektroniczne wygladaja, masz do nich maila ?

Wojtek
17-03-08, 14:01
zgłoszenia wysyłamy tak jak w regulaminie jest napisane na meila.
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.

Tutaj link do zgłoszenia w PDF:
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.

Rogal
17-03-08, 15:50
no ja tez wystartuje...

mam tylko pytanie czy to zgłoszenie musi być dostarczone osobiście ?? i czy opłata musi być zrobiona wcześniej czy jak ??

neon
17-03-08, 16:05
zgloszenie na maila + wydrukowane to co podal Wojtek i podpisane wreczasz przed zawodami wtedy tez placisz, tak mi sie wydaje przynajmniej :-D

+MarCin+
17-03-08, 16:50
dokladnie tak

Rafałek
17-03-08, 16:58
Nie wiem czy trzeba drukowac, czy bedzie zgloszenie gotowe w biurze zawodow, ale na wszelki wypadek mozna druknac bo mi 2 lata temu zginelo zgloszenie i musialem pisac od nowa ;) U mnie turbinka jak bardzo kiepsko dmucha i kopci, a sprzeglo nie zmieniane od nowosci takze na rekord nie mam co liczyc, ale pobawic sie mozna zawsze przed wlasna publicznoscia.

Zielony CRX Maciasa startuje czy nie??

+MarCin+
18-03-08, 02:50
tego nikt nie wie ;];] ale wiem ze beda integry;] s2000 i conajmiej z 3 pomotane civic na 100%

Fuzi
18-03-08, 07:49
U mnie turbinka jak bardzo kiepsko dmucha i kopci
prosi sie o regeneracje:P, a bez sprzegielka to ciezko bedzie ,

ja wystartuje jak tylko uda mi sie skonczyc:P mojego sola o ile zdaze :/

Wojtek
18-03-08, 09:13
Proponuje już wysyłać zgłoszenia, bo jest tylko 100 miejsc i liczy się data nadesłania.
Lepiej sobie teraz miejsce zaklepać, a najwyżej potem nie dojechać, niż mając wszystko gotowe nie dostać się na liste....

neon
18-03-08, 09:48
ja wyslalem wczoraj

Rogal
18-03-08, 11:36
no ja właśnie wysłałem zgłoszenie ... mam nadzieje że sie załapie :D

Rafałek
18-03-08, 11:51
U mnie turbinka jak bardzo kiepsko dmucha i kopci
prosi sie o regeneracje:P, a bez sprzegielka to ciezko bedzie ,

ja wystartuje jak tylko uda mi sie skonczyc:P mojego sola o ile zdaze :/

Zaskocze Cie i powiem, ze byla regenerowana 4 miesiace temu... Nie kopcila przez ok 3000 km, a potem znow to samo ;)

+MarCin+
18-03-08, 12:22
z kad ja znam takie przypadki z turbinami ;];] idzie sie wq... ;]

Łoś
18-03-08, 17:16
a ja sobie wystartuje i sie z Dolarem poscigam hehe :mrgreen: i jestem czasu ciekawy :twisted:

Rogal
18-03-08, 18:56
moje zgłoszenie zostało przyjęte :D ... ciekawe kogo bede miał w klesie ?? :D

... naszczęscie Kuki i Fuzi odpadają bo sa w innej klasie :D

neon
18-03-08, 19:38
za to w profi bedzie piekna walka :D

Rogal
18-03-08, 20:25
no ja pewnie dostane jakieś M3 albo M5 i wyapdne szybko z gry :( ... ale FUN jest najważniejszy :D

+MarCin+
18-03-08, 21:37
moje zgłoszenie zostało przyjęte :D ... ciekawe kogo bede miał w klesie ?? :D

... naszczęscie Kuki i Fuzi odpadają bo sa w innej klasie :D

hahaha bardzo smieszne ;D:D na twoje szcescie i moje nieszczescie ;]

Łoś
18-03-08, 23:04
chłopacy a to zgloszenie sie podpisuje juz na miejscu nie? hehe :mrgreen:
a tam gdzie: rodzaj doladowania napisałem brak <- dobrze? :-P
i jeszcze najlepsze ET tez dałem brak bo nie wiem nie mierzylem :-P

bo ja sie nie znam nie smiejcie sieee :mrgreen:

Stasiek
18-03-08, 23:40
o ja sie nie znam nie smiejcie sieee :mrgreen:
Nie pitol - Ty się nie znasz?? ja też nie :oops:


a tam gdzie: rodzaj doladowania napisałem brak
A ja napisałem: NA :!:


i jeszcze najlepsze ET tez dałem brak bo nie wiem nie mierzylem
No komórką trudno zmierzyć :razz:

Może się załapie to bedzie polewka

Pelu stawaj to bedziemy się mierzyć

Łoś
19-03-08, 16:48
Nie pitol - Ty się nie znasz??
no co no co? :mrgreen: nie znam sie bo sie w temat ćwiartki nie zaglebialem :razz:

dobra trzeba wysylac bo sie nie zalapie :razz: :twisted:

Stasiek
19-03-08, 20:47
moje zgłoszenie zostało przyjęte :D
Nie dziwne - ja napisałem że mam 1,6 105KM to nie ma potwierdzenia -Mogłem napisać że mam 330KM to od razu by przyjęli.

neon
19-03-08, 23:39
potwierdzenie jest :roll:

Stasiek
20-03-08, 00:03
ja też jadę :564: :509: :527: :528: :529: :581: :kooooonik: :danceee:

Boroweq
20-03-08, 12:20
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.

dolar
20-03-08, 16:03
moje zgloszenie zostalo przyjete ;) no to zobaczymy jaki czas z tego kloca wycisne :P

r1arek
20-03-08, 17:41
Moje zgłoszenie też przyjęli :mrgreen: Pewnie szybko polegnę ale trzeba spróbowac :mrgreen:

Łoś
20-03-08, 18:00
panowie panowie :mrgreen: no to sie poscigamy haha bo mnie tez przyjeli :twisted: :danceee:

musimy sobie jakies miejsce znalezc i wszyscy z HCP bioracy udział, razem stanąć obok siebie :kooooonik:

Rogal
20-03-08, 19:18
no fajnie by było ... ale jak znam życie to tam bedzie przejeb... z miejscem.

dolar
20-03-08, 19:32
trzeba "5" minut wczesniej przyjechac hehehe :mrgreen:

kuki
20-03-08, 21:35
Trzeba bedzie wczesniej przyjechac co wiecej ja musze z organizatorami porozmawiac o jakiejs miejscowce bizej startu bo srednio mi sie usmiecha wyjezdzac z tego parkingu

wiater
20-03-08, 21:54
teraz z parkingiem bedzie ciezko bo parking pod "compactem"jest mniejszy bo sie klub rozbudowal, poza tym poszerzyli ulice wiec na bocznej jezdni tez nie bedzie miejsca noiii jeszcze zalozyli ekrany tlumiace halas wiec juz wogole na poboczu sie nie stanie :neutral:

arturo
20-03-08, 22:13
spoko bedzie dobrze napewno nie ma co wybrzydzac fajnie ,ze cos sie dzieje w rzeszowie a to jest wazne,ja remontuje swoja fiacine coupe i raczej nie wystartuje :-P

Max_Damage
20-03-08, 22:22
to moze i ja sie zglosze:) najwyzej mnie zmiecie z powierzchni ziemi na starcie jakies quattro:D chyba ze trafie na dolara:D hrhrhr

Tomasz
20-03-08, 22:59
ano i ja wyslalem podanie ;)

dolar
20-03-08, 23:17
to moze i ja sie zglosze:) najwyzej mnie zmiecie z powierzchni ziemi na starcie jakies quattro:D chyba ze trafie na dolara:D hrhrhr

ja planuje z losiem stanac bo czasem jak na drodze bandycimy to rowno idziemy :D

+MarCin+
21-03-08, 13:17
parking raczej na 100:% nie bedzie pod compactem tylko na sikorskiego gdzies

JaCa
21-03-08, 14:21
mnie Rogal namawia, ale po ostatnich dostanych batach to sie nawet nie wygłupiam ;) będzie B -seria lub - K :twisted: to będę pierwszy ale na razie pojadę dopingować stajnie HCP :mrgreen: :mrgreen:

Tomasz
21-03-08, 14:34
zgloszenie zostalo przyjete :samurai: bedzie sieczka ;)

Łoś
21-03-08, 17:16
ale powiem że nie postarali się z tym nowym asfaltem na sikorskiego :-P ojjjjj czuć nierówności :roll:

dolar
21-03-08, 18:03
wydziwiasz :mrgreen:

pelo69
21-03-08, 19:07
ale powiem że nie postarali się z tym nowym asfaltem na sikorskiego :-P ojjjjj czuć nierówności :roll:


wydziwiasz :mrgreen:

nie wydziwia w$h, tam jest sieczka a nie asfalt, a jak do 1 maja tam nikt dobrze gumy nie będzie palił to ten asfalt będzie zajefajnie śliski i żeby to nie popsuło prób prędkościowych, bo każdy wie ze asfalcior dopiero jak dostanie gumy z opon to wtedy jest jak należy, jak nie to jazda bez trzymanki :)

dolar
21-03-08, 20:35
no to juz tam chlopaki! docierac gumy wieczorami :D hehe losiu ma stare opony niech dotrze asfalt hehehe :D

Łoś
21-03-08, 21:22
w *upie mam stare opony :mrgreen: szkoda kasy zeby co chwile przekładać :-P toż to 12pln od sztuki :razz:

Stasiek
21-03-08, 23:20
le powiem że nie postarali się z tym nowym asfaltem na sikorskiego :-P ojjjjj czuć nierówności :roll:
Już obadał :mrgreen:
Czuć nierówności bo masz zawieszenie jak w gokarcie to co się dziwisz - może ja juto pojadę nagumalić asfalta

Bobek
22-03-08, 09:15
widać ze kilka osób z klubu będzie startowało to może jak ktoś ma jakieś znajomości z organizatorami to by jakeis przepustki załatwił zęby można było wejść za taśmę i coś nakręcić fajnego ??

arturo
22-03-08, 09:42
Z tego co wiem osoba zajmujaca sie o tym i informujaca o wszytskim jest chlopak o nicku TACIN na forum To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts. (To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.) i tam o wszytskim informuje i mozna do niego zglaszac sie z takimi sprawami...

Łoś
22-03-08, 11:40
Już obadał :mrgreen:
Czuć nierówności bo masz zawieszenie jak w gokarcie to co się dziwisz

trzeba badać, znać warunki haha :mrgreen: :twisted:
akurat swoim bolidem tam nie jechałem tylko firmową cytryną Jumper :razz:

Stasiek
22-03-08, 19:55
No i obadałem tamtejszy asfalt i powiem że w porównaniu z tym co było kiedyś to teraz jest stół. Jest dobrze - szeroko i myślę że starty będą jednak oddzielone pasem zieleni

pelo69
22-03-08, 21:15
myślę że starty będą jednak oddzielone pasem zieleni

Stasiek, chyba jednak tak nie będzie, tak mi sie wydaje, będzie raczej jeden przy drugim aby czuć agresora :)

kamilooo
22-03-08, 21:37
na poprzednich zawodach tak wlasnie bylo ze zawodników oddzielal pas zieleni!

hehe moze i ja pojade tak dla zabawy zobaczyc jak jezdzi seryjna D15b7

Stasiek
22-03-08, 22:30
Ja wiem że czuć agresora to nie za przyjemna rzecz (szczegułnie jak to jest opel :) )
Ale z jednej strony bezpieczeństwo czyli żeby nie było czegoś takiego że komuś trakcja ucieknie albo kółko odpadnie (cały czas mowa o oplach) i killowocze sie spotkają niechcący (czyli żeby zawodnicy byli jak najdalej od siebie) - a z drugiej strony władze Rzeszowa nie chciałyby blokować całkowicie ruchu na Sikorskiego (pewno mimo małego ruchu w święto chcieliby mieć drożną "wylotówkę")
Powiem tak - jest dobrze :one: :528:

Bobek
23-03-08, 00:59
mam takie pytanko ktoś jeszcze sie pisze na taka przepustek czy sam mam gadać do gościa bo jak więcej osób niż tylko jedna to obrazu lepiej załatwić niż pojedynczyo pisać ......wiec jak ??

kamilooo
23-03-08, 08:17
a z drugiej strony władze Rzeszowa nie chciałyby blokować całkowicie ruchu na Sikorskiego (pewno mimo małego ruchu w święto chcieliby mieć drożną "wylotówkę")

Sikorskiego bedzie raczej cala zamknieta dla normalnego ruchu ulicznego :smile:


Startuje ktos jakims jajem 1.5 :?: :?:

Łoś
23-03-08, 08:39
mam takie pytanko ktoś jeszcze sie pisze na taka przepustek czy sam mam gadać do gościa bo jak więcej osób niż tylko jedna to obrazu lepiej załatwić niż pojedynczyo pisać ......wiec jak

ja kumpla wysle z moim aparatem (jak go kupie haha :D), a drugi kumpel zapalony kibic rajdowy tez jest chętny :twisted: wiec sie pytaj o wiecej przepustek :razz:

dolar
23-03-08, 09:54
wez jedna dla mnie tez bo moze bede mial kogos do zdjec :P

IGOR
23-03-08, 12:26
ja jade na bank i bede cos psrtykal wiec moze i dla mnei jakas przepusteczka :D

Bobek
23-03-08, 13:59
tylko niech ktos poda do kogo z tym isc bo juz nie ma tego posta co ktos pisal a wtedy nie gadalem z nim ale dzis albo jutro zagadam tylko niech ktos napisze nick i na jakim forum

kamilooo
23-03-08, 14:25
myslicie ze zostaniecie wpuszczenie na pas zieleni w trakcie zawodów?

zapomnijcie o takiej opcji ;)

pelo69
23-03-08, 17:11
Bobek ja sie pisze z Igorem w jednej grupie do działania zdjęć, pomyśl co i jak :)

Łoś
23-03-08, 22:05
ale beda jajca hahaha :mrgreen: troche nas startuje z HCP :razz: zacznie sie w kwietniu wybebeszanie furmanek :kooooonik: :twisted:

kamilooo
24-03-08, 10:17
najtanszy tuning= odchudzanie :twisted:

neon
24-03-08, 11:17
no to 2 pierwsze miejsca w profi obstawione = 2 hondy :twisted: :twisted:

arturo
24-03-08, 16:04
tylko lamp nie wyjmujcie ;) hehe ale cos w tym jest najtaniej podniesc moc odhcudzajac ale sporo odchudzic to chyba wszystko trzeba wywalic z auta i chlopaki biegac wczesniej aby wage zrzucic = kierowcy :-D

dolar
24-03-08, 16:18
tylko lamp nie wyjmujcie

dlaczego hehe ja wyjme :twisted:

arturo
24-03-08, 16:26
bo to wyglada glupio i co ci zmieni ??to moze bez maski??? dolot powietrzra lepszy moze ale nie chcialo by mi sie sciagac lampy dla chwili a pozneij siedziec i ja ustawiac zeby pasowala ale juz wasza decyzja:D

dolar
24-03-08, 17:02
dolot powietrza lepszy no i taka lampa troche wazy hehe :mrgreen: moze z 1 milisekunde lepszy czas bedzie dzieki temu :D :danceee: :dance:

Wojtek
24-03-08, 20:32
dolot powietrza lepszy no i taka lampa troche wazy hehe :mrgreen: moze z 1 milisekunde lepszy czas bedzie dzieki temu :D
Dolot może i leprzy ale zwiękrzają sie opory powietrza.
Zauważcie że sportowa auta co mają wloty w lampach mają taka imitacje lamp a w niej dolot powietrza ;)

Bobek
24-03-08, 21:22
prosze jeszcze raz niech ktos napsize nick kogos opwoeidzialnego za te przpeustki i na jakim forum pisac ??

pelo69
25-03-08, 10:07
TACIN na forum To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts. (To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.)

Bobek to jest to :)

Bobek
25-03-08, 18:27
dzieki ... juz napsialem wiadomosc .

arturo
25-03-08, 18:51
ale odnosnie tego wyjmowania lamp to nie wolno chyab bo w przepisach zawodow pisze ze musi byc oswietlenie wiec chyba nicic z wyciagania lamp

dolar
25-03-08, 19:25
2 i 3 lata temu przepisy tak samo mowily na temat wlaczonych lamp a i tak kazdy kto chcial to jechal bez lampy :P

+MarCin+
25-03-08, 23:43
o chodzeniu po pasie zieleni i wogole poza bramkami odgradzającymi przy pasie wyscigu to mozecie raczej zapomniec.. bede pewnie jutro u tacina to spytam

Rogal
26-03-08, 10:28
bede pewnie jutro u tacina to spytam

to jak możesz to weź od niego liste startujących :D ciekaw jestem co mam w klasie :D

Stasiek
26-03-08, 11:03
bede pewnie jutro u tacina to spytam

to jak możesz to weź od niego liste startujących :D ciekaw jestem co mam w klasie :D
I zobacz czy dużo ludzi w klasie Mini i czy jakieś konkrety

+MarCin+
26-03-08, 19:39
-lista narazie tajna heheh nie powiedzial mi ale wiem ze od 2.0 jest jeszcze nie wiele samochodow i niema siakis mocarzy

- co do fotografow to pare osob dostanie pozwolenie

pelo69
26-03-08, 21:01
- co do fotografow to pare osob dostanie pozwolenie

wujek +MarCin+, mam nadzieję ze 4 pierwszym z HCP uda sie załatwić: Pawlak, Bobek, Igor, pelo99 - hehe - :) monitoruj sprawę na bieżąco :)

dolar
26-03-08, 21:42
- co do fotografow to pare osob dostanie pozwolenie

wujek +MarCin+, mam nadzieję ze 4 pierwszym z HCP uda sie załatwić: Pawlak, Bobek, Igor, pelo99 - hehe - :) monitoruj sprawę na bieżąco :)

ja tez chcialem jedno :evil:

[ Dodano: Sro 26 Mar, 08 ]
a oto wlepy promujace klub na cwiartce :mrgreen:

Łoś
26-03-08, 21:52
- co do fotografow to pare osob dostanie pozwolenie

wujek +MarCin+, mam nadzieję ze 4 pierwszym z HCP uda sie załatwić: Pawlak, Bobek, Igor, pelo99 - hehe - :) monitoruj sprawę na bieżąco :)

ja tez chcialem jedno :evil:

[ Dodano: Sro 26 Mar, 08 ]
a oto wlepy promujace klub na cwiartce :mrgreen:

a o mnie to juz zapomnieliscie z ta przepustka foto? :evil: se jaj nie robcie :razz:

a wlepy igła :mrgreen: chociaz myslalem ze beda wieksze :razz:

Rogal
26-03-08, 22:03
ale wiem ze od 2.0 jest jeszcze nie wiele samochodow i niema siakis mocarzy

to akurat nie jest dla mnie pocieszenie ... w mojej klasie nawet Viper może startować !!


a oto wlepy promujace klub na cwiartce

no ładnie :D miejmy nadzieje że fotografowie będą z tej strony foty trzaskać :D

Stasiek
27-03-08, 00:17
w$h napisał/a:
a oto wlepy promujace klub na cwiartce


no ładnie :D miejmy nadzieje że fotografowie będą z tej strony foty trzaskać :D
Hmm właśnie, myslałem że to z boku gdzieś dacie (coby bez podchodzenia do samochodu było zauważalne) ale tak jest ciekawiej :one:

+MarCin+
27-03-08, 01:40
[quote]- co do fotografow to pare osob dostanie pozwolenie

wujek +MarCin+, mam nadzieję ze 4 pierwszym z HCP uda sie załatwić: Pawlak, Bobek, Igor, pelo99 - hehe - :) monitoruj sprawę na bieżąco :)

ja tez chcialem jedno :evil:

[ Dodano: Sro 26 Mar, 08 ]
a oto wlepy promujace klub na cwiartce :mrgreen:

a o mnie to juz zapomnieliscie z ta przepustka foto? :evil: se jaj nie robcie :razz:

a wlepy igła :mrgreen: chociaz myslalem ze beda wieksze :razz:[/quote:34o9z55u]

sie zobaczy od nas napewno kogos postaram sie tam gdzies wkrecic :)


a wlepy spox

[ Dodano: Czw 27 Mar, 08 ]
aha i DLA STARTUJĄCYCH!! radze sie spieszyc z wysylka formularzy jesli ktos jeszcze nie wyslal bo miejsc coraz mniej

Boroweq
27-03-08, 08:07
myślę, że każdy ze startujących będzie miał możliwośc fotografowania bo z tego co wiem parking dla startujących będzie na Sikorskiego, pewnie gdzieś tuż przed startem :wink:


to akurat nie jest dla mnie pocieszenie ... w mojej klasie nawet Viper może startować

żaden Viper chyba nie wystartuje, ale już teraz mogę napisac że w klasie będziesz miał Alfe Romeo 156GTA. Taka Alfa nie nie jest może mega szybka, ale już naprawdę fajnie jedzie.

Pozdrawiam :wink:

dymek
27-03-08, 08:47
zajebiaszcze te wlepki fajne miejsce na moje oko łosiu i dolar przecież Wy będziecie musieli się skupić nad furkami a nie pstrykaniem pełne skupienie byle sie nie skonczyło tak:572:

dolar
27-03-08, 10:07
zajebiaszcze te wlepki fajne miejsce na moje oko łosiu i dolar przecież Wy będziecie musieli się skupić nad furkami a nie pstrykaniem pełne skupienie byle sie nie skonczyło tak:572:

wiadomo, ale bede mial czlowieka z dobrym aparatem i by cos popstrykal :P
no a co do miejsca wlep to tak jest dobrze bo z boku to tylko z jednej strony by bylo to troche tak nie teges a tak jest bandycko :twisted:

Rogal
27-03-08, 12:46
ale już teraz mogę napisac że w klasie będziesz miał Alfe Romeo 156GTA. Taka Alfa nie nie jest może mega szybka, ale już naprawdę fajnie jedzie.

... no to jak to jest ?? ja mam napęd na TYŁ i startuje w klasie Profi PLUS !!!

... a z tego co czytam taka alfa ma napęd na przód !! czyli Profi 2 (bo więcej niż 2.0 poj) !!

To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts. ... o/156/2841 (To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.)

...więc jak ona ma niby być w mojej klasie ??

PS.
Boroweq, znasz dokładną liste startujących w Profi PLUS ?? jak tak to możesz mi wysłać na PW ?? :D będe baardzo wdzięczny :D

+MarCin+
27-03-08, 14:10
dokladnie:D przeciez ty jestes w RWD a nie w FWD ;]

Bobek
27-03-08, 21:47
mi koles napisl ze juz wszystko porozdawane a zdiecia i filmu beda na necie udostepnione to jak to jest ??

Pawlak
28-03-08, 00:08
hmm... robienie zdjęć na 1/4 mili, to jest to! jeśli chodzi o mnie to się piszę! :-) pozdrawiam

+MarCin+
28-03-08, 01:13
mi koles napisl ze juz wszystko porozdawane a zdiecia i filmu beda na necie udostepnione to jak to jest ??

do fotografowania bylo sporo chetnych.. wliczajac gazety itp... a byl limit zezwolen ;/

Boroweq
28-03-08, 06:19
... no to jak to jest ?? ja mam napęd na TYŁ i startuje w klasie Profi PLUS !!!

... a z tego co czytam taka alfa ma napęd na przód !! czyli Profi 2 (bo więcej niż 2.0 poj) !!

To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts. ... o/156/2841 (To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.)

...więc jak ona ma niby być w mojej klasie ??

PS.
Boroweq, znasz dokładną liste startujących w Profi PLUS ?? jak tak to możesz mi wysłać na PW ?? :D będe baardzo wdzięczny :D

ups pomyliłem się :V
niestety nie mam dostępu do listy startujących, także cięzko mi się wypowiadac na ten temat.

Pozdrawiam

pelo69
28-03-08, 13:58
no i popstrykane :( - ale sie lunetę załatwi i miejsce w bloku :) :500:

Tomasz
28-03-08, 22:58
ja bym mial prosbe dla fotaogafikow :D czy moglby ktos zajac miejsce z tylu ?? tzn na koncu OSU ? :P ehehhe :D bo zawsze to ladniej wyglada jak sie widzi jak dojechalismy :D

a druga osoba gdzies kolo poaczatku :)

damy rade ? :D

+MarCin+
29-03-08, 17:57
;];] :D przeciez ty masz tylko 108 koni :D bedziesz sie chcial pochwalic jak objezdzasz 130 stki :D:D??

Tomasz
29-03-08, 19:53
a nie wiem :P mam nadzieje ze objade cos :P - sprzegielko cinkie :( a stopa ciezka ;)

Rogal
29-03-08, 22:38
ej weżcie zmolestujcie tego gościa co ma nasze zgłoszenia żeby już ujawnił kto w jakiej klasie startuje ... no i czym startuje :D

+MarCin+
30-03-08, 03:02
moze poda niedlugo :) a co do tego kto i czym to niebardzo miarodajne jest po wszyscy pisza moc jaka maja w serii ;/

kamilooo
31-03-08, 18:26
NUMERY STARTOWE
Numery startowe: w kolorze kontrastującym z barwą samochodu, załoga we własnym zakresie musi umieścić na przednich bocznych drzwiach samochodu, lub na bocznych tylnych szybach samochodu.
Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę do wykluczenia włącznie.

Tomasz
01-04-08, 00:06
skad mam wiedziec jaki numer bede mial :/ ??

Stasiek
01-04-08, 00:22
skad mam wiedziec jaki numer bede mial :/ ??
Z rana :!:

Masz mieć pendzel z białą farbą i oni Ci powiedzą (ja muszę mieć czarną farbą to się nie zrzucimy)

kamilooo
01-04-08, 21:17
zgŁoszenie zostalo przyjete :twisted:

+MarCin+
01-04-08, 23:21
nowy nius :D w klasie profi jest juz o.k 15 hond i z 3-4 ople :D:D

pelo69
02-04-08, 14:31
15 hond i z 3-4 ople

no to będzie killerka :)

IGOR
02-04-08, 14:42
ma byc pikaczento z silnikiem hondy :mrgreen:

JaCa
03-04-08, 15:13
jednak nie wytrzymałem i się zgłosiłem , trzeba będzie tylko na start jakieś oponki skombinować bo na obecnych to nawet nie ruszę..... spróbuje odchudzić co się da..+ short shifter, ---> liczy się zabawa :mrgreen:

ps. Kamiloo mam nadzieje że trafie na twoją Hondke :twisted: :twisted:

kamilooo
03-04-08, 15:26
Jacek moze jakis sparing??

Ja boje sie zakladac shortshiftera bo cos czuje ze zostanie mi w dŁoni[ostatnio dosyc dynamicznie zmieniam biegi] :twisted: :twisted:

JaCa
03-04-08, 15:32
Jacek moze jakis sparing??

oczywiście :twisted: bede w niedziele to się ustawimy.. :mrgreen:

Rogal
03-04-08, 19:05
KLASA MINI
Jakub Jadam Toyota Corolla 1.3 FWD
Arkdiusz Pliszka Honda Civic 1.3 FWD
Daniel kołodziej opel corsa A 1.4 FWD
Michał Ściepura Seat Ibiza 1.2 FWD
Jakub Grzybowski Fiat cinquecento 1.2 FWD
Dariusz Madej Fiat seicento 1.1 FWD
Krystian Matyja Suzuki swift 1.4FWD







KLASA PROFI
Mariusz Pliszka honda civic 1.6 FWD
Łukasz sordyl honda civic 1.6 FWD
Marcin Golema honda civic 1.6FWD
Wojtek Bienia honda civic 1.8 FWD
Marcin Wisz honda prelude 2.0 FWD
Konrad Bukowski honda civic 2.0 FWD
Rafał kochanowski Ford escort 2.0 FWD
Krzysztof kochanowski Opel astra 2.0 FWD
Tomasz Bator Honda CRX 1.6 FWD
Paweł Surma Audi 80 1.8 FWD
Przemek Kamiński Citroen ZX 2.0FWD
Piotr dudka Honda civic 1.6 FWD
Robert Pankowski Honda civic 1.6 FWD
Miłosz Klin Toyota Corolla 1.6 FWD
Grzegorz Szostak Opel Vectra 2.0 FWD
Jacek nowak Honda civic 1,5FWD
Tomasz Walas Peugot 106 1.6 FWD
Tomasz Dziakowski Opel Astra 1.8 FWD
Sebastian Śliwiak Honda CRX del sol 1.6 FWD
Kamil Sołtysiak Honda Civic 1.5 FWD
Arek Winiarski Trabant 2.0 FWD
Grzegorz Sroka Opel Astra 2.0 FWD
Szymon Górsa óra Opel Astra 2.0 FWD
Łukasz Jakubczyk Opel Kadet 2.0 FWD
Radosław Saha Opel Astra 2.0 FWD
Honorata Czyż VW Golf II 1.8 FWD



KLASA PROFI 2
Damian Kędzior Scion TC 2.4 FWD
Mrcin Góra Honda prelude 2.2 FWD
Marcin Turek Alfa romeo 156 3.2FWD
Krystian Mazur honda crx 2.4 FWD
Rafał Wilk VW Golf II 2.9 FWD
Tomasz Kocur Mazda 626 2.5 FWD









KLASA PROFI +
Piotr Sroka BMW E30 325 2.5 RWD
Piotr Róg Honda s2000 2.0 RWD
Daniel Fredo BMW 3.2 RDW
Łukasz Pękala BMW E30 3.2 RDW
Darek Wikliński Porsche Cayman 3.4 RWD










KLASA TURBO
Kamil Pieniążek Opel Calibra 2.0T FWD
Damian Mądry Alfa romeo GTV 2.0T FWD
Kazmierz Jaromin Fiat Uno 1.4T FWD
Marcin Kwaśniak Audi A4 2.2 T FWD
Witold Sołtys Vw golf 1.8T FWD
Marcin Kanik Fiat ritmo 1.2 FWD
Robert Nawrot Honda Civic 1.8T FWD
Michał Baryń Fiat Bravo 2.0T FWD
Tomek Gąsiorek Fiat Coupe 2.0T FWD
Zbigniew Szumera VW Corrado 1.8T FWD
Mariusz Kurasiewicz VW Corrado 2.9T FWD
Mateusz Paśkiewicz Astra Coupe 2.0T FWD
Sławomir Worek Audi A3 1.8T FWD
Marcin Kolodziej Fiat Uno 1.4T FWD
Piotr Bajer Seat Ibiza 1.8T FWD


KLASA TURBO +
Rafał Ryś Opel clibra 2.0t AWD
Marcin Kwaśniak Audi s2 2.2 T AWD
Marcelli Motty Subaru impreza 2.0T AWD
Waldemar matuła Audi s4 2.7BT AWD
Daniel Pilichowski Lancer EVO 2.0T AWD
Jarek Kobiela Opel Calibra 2.0T AWD
Łukasz Pleśniak lancer Evo 2.0t AWD
Bartosz Buczek Porsche 911T 3.6T AWD






KLASA DISEL
Piotr Borowicz Seat ibiza 1.9 tdi FWD
kamil Żak Seat ibiza 1.9tdi FWD
Przemysław Dąbek Seat Leon 1.9 TDI FWD
Jakub Kąsek Seat Leon 1.9 tdi FWD



Jeżeli ktośwysyłał zgloszenie a nie ma go na liscie to prosze o wysłanie jeszcze raz zgloszenie z FORMULARZEM, .


ta lista jest aktualizowana na bierząco na podstawie info z motoRZ

Łoś
03-04-08, 20:00
mozliwe ze ostatni nie bede :lol: :mrgreen:

Rogal moze brąz, co? :twisted: o ile nie pomodzony ten beton 2.5 :razz:

JaCa
03-04-08, 20:02
:mrgreen: ja bede :mrgreen:

Łoś
03-04-08, 20:08
JaCa, podzielisz sie z kamilooo ostatnim miejscem hehe :razz:

r1arek
03-04-08, 20:23
Widzę, ża w klasie mini tylko ja reprezentuje klub a tyle civiców jest u nas. Może ktoś jeszcze dołączy :?: hermeth, dym3k, fugaci - co z wami :?:

Rogal
03-04-08, 21:05
Rogal moze brąz, co? :twisted: o ile nie pomodzony ten beton 2.5 :razz:

no fajnie by było ... a może i któras z tych 3.2 nie dochedzie do mety :D wkońcu BMW wadliwe jest :D


Widzę, ża w klasie mini tylko ja reprezentuje klub a tyle civiców jest u nas. Może ktoś jeszcze dołączy :?: hermeth, dym3k, fugaci - co z wami :?:

no właśnie zapisywać sie !! co z tego że macie 1.3 .... FUN sie liczy !!

Tomasz
03-04-08, 22:38
jaaaaaaaa pierdziu :D:D :D:D nie ma tragdeyji :D 1 nie bede :D ale mysle ze nie bede tez ostatni :D qrcze ale podjarka heheh :D aaaaaaaa !!! :D sprzeglo nie bedzie mega ale nie bedzie zle :D ahhahha nie moge sie doczekac :D

Krystian Mazur honda crx 2.4 FWD qwaaaaaaaa totaka czarna co byla w stalowej w tamtym roq :) je bany krolik :D

Stasiek
03-04-08, 23:11
JaCa, podzielisz sie z kamilooo ostatnim miejscem hehe :razz:
Zaraz zaraz - ostatnie miejsce dla mnie jest :razz:

Rogal Podium masz jak nic

dymek
03-04-08, 23:22
nie ma opcji ja nie startuje nie czuje się na siłach

Rogal
03-04-08, 23:44
Rogal Podium masz jak nic

nie ma opcji ... 3.2 w BMW daje rade nieżle ... ale pozyjemy zobaczymy :D

+MarCin+
04-04-08, 00:44
kurde :D moze by tak jeszcze w mini albo w dieslu wystartowac :D

Stasiek
04-04-08, 01:33
kurde :D moze by tak jeszcze w mini albo w dieslu wystartowac :D
No weś przestań wszystkich chcesz kasować

Fuzi
04-04-08, 07:52
widze ze w klasie Profi rewelacji nie ma za duzo :P kurcze :P a to peszek a ja nie zdaze na 1 maja skonczyc samochodu, nie wiecie do kiedy sa ostatni zapisy ??

Łoś
04-04-08, 10:25
Fuzi, zapisz sie bo bedzie za pozno, nie ma na co czekac :razz:
nie zlozysz fury, nie wystartujesz to nikt Ci glowy nie utnie przecez :razz:

Fugaci
04-04-08, 10:56
Widzę, ża w klasie mini tylko ja reprezentuje klub a tyle civiców jest u nas. Może ktoś jeszcze dołączy :?: hermeth, dym3k, fugaci - co z wami :?:

z gazem... :neutral: oczywiscie, że na benzynce bym jechał ale:

1) nie mam opon takich starych
2) nie bede oszukiwał --> narazie mam długi :/ - i to jest główny powód...

Następnym razem, ale przybędę Ci kibicować

Wojtek
04-04-08, 12:12
nie wiecie do kiedy sa ostatni zapisy
Nawet w dniu zawodów można sie zapisać jak będzie miejsce, bo ktoś moze się wycofać, albo nie dojechać ;)

Rogal
04-04-08, 14:13
nie wiecie do kiedy sa ostatni zapisy

... lista bedzie zamknięta 28 kwietnia o 20.00 to do tegu czasu mosna wysyłac zgłoszenia na maila,

ale


Nawet w dniu zawodów można sie zapisać jak będzie miejsce, bo ktoś moze się wycofać, albo nie dojechać

r1arek
04-04-08, 20:10
Panowie, nie wiecie czy można coś kleic na rejestracjach w czasie startów :?: Chodzi mi np o logo klubu :-D

Rogal
04-04-08, 20:15
no właśnie ... dobre pytanie ... założyłbym sobie tablice "ROGAL" :D

zapytam Tacina .. jak sie czegoś dowiem to dam znać :D

... ale wydaje mi sie że tablice mogą być zakryte ... kuki pewnie wogule bez tablic wpadnie :D

hermeth
04-04-08, 21:10
ja sie w sumie jeszcze zastanowie. musialbym wybebeszyc i o dolocie cos pomyslec, bo kat. juz wydarty :D a do kiedy mozna sie zapisywac?

mRoZiOo
04-04-08, 21:13
nie wiecie do kiedy sa ostatni zapisy

... lista bedzie zamknięta 28 kwietnia o 20.00 to do tegu czasu mosna wysyłac zgłoszenia na maila,

hermeth
04-04-08, 21:20
i oczywiscie Mrozioo 24h na dobe na forum siedzi... heeh :P odp szybsza niz pytanie

Rogal
05-04-08, 01:24
rozmawiałem właśnie z Tacinem z motoRZ ...

tablice trzeba mieć na badaniu technicznym przed zawodami ... potem podczas startów już nie trzeba.

numery startowe najprawdopodobniej dostaniemy (także nie trzeba bedzie ich samemu robic :D )

co do pogody... to jak bedzie bardzo padalo najprawdopodobniej wtedy impreza odbedzie sie 3 maja !!

aha... startujemy nie koło siebie tak jak to było wcześniej ... teraz każdy bedzie miał 2 pasy dla siebie ... które będą oddzilone zielenią :D

Fuzi
05-04-08, 08:01
a co to za banie techniczne ?? bo nieche mi sie odkrecac zderzakow by na jakas relke wjechac :/:P

Rogal
05-04-08, 09:07
pewnie jakieś standardowe ... światła sprawdzą i pod maske zajrzą na chwile :D

Stasiek
05-04-08, 11:40
Zaglądną pod maskę, popatrzą w dowód rejestracyjny czy masz przegląd i zapytają się czy masz gaśnice. prawdopodobnie będzie znowu tak że jedna gaśnica będzie wędrowała po wszystkich samochodach :mrgreen:

Fuzi
05-04-08, 13:52
oki jak tak sie moge jeszcze zgodzic :P

Rogal
05-04-08, 22:56
zrobilem aktualizacje listy startujących ... strona 6 :D aktualizacje bede robił na bierząco :D

PS. pojawiło sie 911T :D bedzie ciekawie :D

MISIEK
07-04-08, 11:47
Siemka panowie!!!!
gdzie jest ta ulica Sikorskiego???????

Stasiek
07-04-08, 11:56
jak jedziesz z leclerca na Tyczyn to ta dwupasmówka

Tomasz
07-04-08, 20:44
pany niech mnie ktos teraz powie .......

na jakich kapciach startowac ?? (nie bedzie slickow) :(

wiec 195\50\15

czy

185\60\14

??? no bo mam banie ;/

aa i wezcie gasnice jak bym zapomnial..... kupic :D:D

+MarCin+
08-04-08, 00:11
ja pewnie pojade na 205/50 /15'

Fuzi
08-04-08, 07:49
im szersze tym wieksza powierzchnia przyczepnosci co sie przeklada na lepszy start i lepsze przyspieszenie na starcie:P

Boroweq
08-04-08, 22:36
pany niech mnie ktos teraz powie .......

na jakich kapciach startowac ?? (nie bedzie slickow) :(

wiec 195\50\15

czy

185\60\14

??? no bo mam banie ;/

aa i wezcie gasnice jak bym zapomnial..... kupic :D:D

ja proponuje taką konfiguracje:

przód - 195/50r15
tył - 185/60r14

szersze opony na przód żeby jakoś ruszyc z miejsca, a węższe na tył żeby miec mniejsze opory toczenia :wink:

Pozdrawiam

Tomasz
09-04-08, 00:02
ja proponuje taką konfiguracje:

przód - 195/50r15
tył - 185/60r14

szersze opony na przód żeby jakoś ruszyc z miejsca, a węższe na tył żeby miec mniejsze opory toczenia :wink:

Pozdrawiam

no i widzisz kolego :D zamiast zapytac sie Ciebie w RL to musiales mi na forum powiedziec :D ja wiem ze nie wykrece zaje*** extra czasow ale :) chce sie zobaczyc :)

cos konkretnego wiec jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazdaaaaaa

ja wykrecam 18 seqund kto mnie pobije ?? <hahaha> :D :bicz:

Fuzi
09-04-08, 20:33
co sie przeklada na lepszy start i lepsze przyspieszenie na starcie:P
oraz na duże opory podczas toczenia ;)

niby tak ale watpie aby az na tyle sie przelozyly jak palenie gumy na starcie przez 2 sekundy

mysle ze jak tu kolega proponuje dobrze jest miec szersze z przodu a wezsze z tylu i to jest najbardziejsze rozwiazanie :P

od kolarki sobie zaloze :P g:okulary :)

lucky
09-04-08, 20:50
dojazdówki hehe ;)

+MarCin+
09-04-08, 22:54
ja juz mam oponki i fele prawie gotowe ;] przod 205/50 15' tyl 215/40 16' (te co mam :D )

Rogal
14-04-08, 13:15
Do mojej klasy dołączyło Porsche Cayman 3.4 RWD ... bedzie ciekawie :D

PS. aktualizacja listy na str 6 :D

Berni
17-04-08, 14:36
Panie i Panowie! Pewnie was zmartwię, ale wiem z pewnego źródła, że zawody nie odbedą się. Niestety na rozegranie wyścigów w maju nie zgadza się wykonawca drogi, który nie skończył jeszcze jej remontu. Zawody zostaną przeniesione na wrzesień, prawdopodobnie 7.

Rogal
17-04-08, 14:45
wiem z pewnego źródła

jakie to żródło ??


Zawody zostaną przeniesione na wrzesień, prawdopodobnie 7.

jest to potwierdzona na 100 % informacja ??

... bo na motoRZ nic nie pisze.

Berni
17-04-08, 14:52
Rogal, to informacja potwierdzona na 100 proc.

JaCa
17-04-08, 14:55
to ja tu pół samochodu już wypatroszyłem i co ..... :cry: :cry: :cry:

wnucor
17-04-08, 14:59
jezeli przeniosą na ok 15 wrzesnia to i ja wystartuje :)

sese
17-04-08, 16:25
To jest totalna porazka! moje auto przygotowuje na speed'zie, topie kase, pozyczam, a tu zawodow niema:( jestem zrospaczony, wsciekly, i zawiedzony! A ilu jest takich jak ja?! :sad: :sad: :evil: :evil: :/ :573:

kamilooo
17-04-08, 16:30
Zajebiscie kur...a ludzie sie staraja zalatwiaja a PZM leci w h..ja :504: :505: :522: :514: :514: :504: :505: :508: :535: :535: :535: :536: :592: :618: :699: :samurai: :samurai: :wsciekly: :beczy:

dolar
17-04-08, 17:21
"Niestety 1 maja zawodów napewno nie bedzie - PZM nie dopilnował niestety swojej strony ogranizacyjnej i zobaczymy co z tym dalej bedzie - jutro po południu bedzie napewno wiecej informacji bo ma sie odbyc spotkanie dwu a moze i trzystronne i maja zapaść ostateczne decyzje - moze uda sie przenieść zawody na inny termin."

ojojoj :evil: :sad:

Berni
17-04-08, 18:30
niema:( jestem zrospaczony
Zrozpaczony i nie ma. To tak w kwestii ORTOGRAFII. A co do autka, jak zrobisz jakieś mody, to przecież części nie uciekną. Nie bój żaby, pościgasz za trzy miechy :wink:

r1arek
17-04-08, 19:33
Delikatnie mówiąc - bardzo niefajnie :/ Nie chce mi się czekać do września :!: Narobili ludziom smaka i teraz przekładają o kilka miesięcy :/

pelo69
17-04-08, 20:00
tak to już jest z naszym pięknym Podkarpaciem jak i cala Polska polityka :( a euro 2012 tez odwołają tylko czekać ........... :evil:

+MarCin+
17-04-08, 21:09
no niestety;/;/ tyle biegana zalatwiana z pzm i sponsorami a pzm sobie zaj,,,, ;/;/;/;/ :evil: :evil: :evil: :evil: a niby wszystko bylo zalatwione zgody itp.. ciekawe co powiedza firmy ktore podpisaly juz umowy o sponsoring ;/ mozliwe ze beda 1 czerwca ale to tez narazie nic pewnego jutro sie okaze

Max_Damage
17-04-08, 22:14
jak beda 1 czerwca to napewno wszyscy przyjada na zlot do jasla...

Tomasz
18-04-08, 09:05
ehhh nie to zebym sie cieszyl :( ale :P ja mojej forki i tak nie zdarzyl bym zrobic :/
ale mozna sie wqrzyc :( bo chcialem zajac to 1 miejsce :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
szybciej !! nie pozniej:D hehee

masakra :( nie jestem zadowolony :(

[ Dodano: Pią 18 Kwi, 08 ]
wlasnie mi mama pokazala Nowiny z 17 kwietnia

pisza tak ze zawody odbeda sie 1 Maja :P
ze ul sikorskiego zostanie zablokowana itd

gazeta tez ma stare niusy ?

Berni
18-04-08, 09:31
pisza tak ze zawody odbeda sie 1 Maja
ze ul sikorskiego zostanie zablokowana itd

gazeta tez ma stare niusy ?
Niusy są aktualne. Tylko musisz pamietać, że gazeta na czwartek drukowała sie w środę po południu, a o odwołaniu zawodów poinformowano w czwartek. Gdyby dziennikarze przewidzieli, że zawodów nie będzie, pewnie nie byliby zaskoczeni ta informacją tak jak forumowicze. Tu też nikt o tym nie wiedział :wink:

A dzis w gazecie jest juz info:
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts. ... /377763915 (To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.)

Arjano
18-04-08, 12:33
Zajebiscie kur...a ludzie sie staraja zalatwiaja a PZM leci w h..ja

A teraz poproszę kolegę o wyjaśnienie co konkretnie miał na myśli...

kamilooo
18-04-08, 12:39
A teraz poproszę kolegę o wyjaśnienie co konkretnie miał na myśli...

a dokladnie chodzi o "pzmot od juz dosc dlugiego czasu zapewnial ze ma wszystkie niezbedne pozwolenia, ba nawet podpisal wczoraj umowe z firrma z ktora wspolpracuje , ktora miala naglasniac impreze umowe w ktorej tez zapewnial ze ma wszelkei zgody , jak dzisiaj sie okazalo ma wszystkie zgody poza jedna wydaje mi sie najwazniejsza , nie porozumial sie PZMOT z firmą ktora jest wladazem drogi do 15 maja"

slowa Tacina

Rogal
23-04-08, 16:18
Tacin w poniedziałek napisał na forum motoRZ :

"sprawa sie ma tak ,
Usatalilismy teramin 15 czerwca.
dzisiaj zostaly wyslane pisma do wladz o zgode itd.
czekamy etraz zeby uniknac takich sytuacji jaka byla teraz na odpowiedzi pisemne , zeby niue bylo znowu czegos na gebe.
potrwa to 3-4 dni , tak wiec jeszcze 3-4 dni i bedzie mozna powiedziec czy zawody odbeda sie 15 czerwca czy nie."

....nie pozostaje nic innego jak tylko czekać ... bede informował na bierząco jak tylko czegoś się dowiem.

23-04-08, 18:14
Tacin w poniedziałek napisał na forum motoRZ :

"sprawa sie ma tak ,
Usatalilismy teramin 15 czerwca.
dzisiaj zostaly wyslane pisma do wladz o zgode itd.
czekamy etraz zeby uniknac takich sytuacji jaka byla teraz na odpowiedzi pisemne , zeby niue bylo znowu czegos na gebe.
potrwa to 3-4 dni , tak wiec jeszcze 3-4 dni i bedzie mozna powiedziec czy zawody odbeda sie 15 czerwca czy nie."

....nie pozostaje nic innego jak tylko czekać ... bede informował na bierząco jak tylko czegoś się dowiem.

to już znowu zmienili zdanie :mad: bo obiło mi sie o uszy że przenieśli na 7 wrześna :/

Fuzi
23-04-08, 19:47
no no no :P to ja sobie spokojnie poczekam :P :mrgreen:

Tomasz
23-04-08, 23:15
zmienili- kazdem u zalezy zeby to sie odbylo szybciej niz wolniej :P
a im blizej terminu poczatkowego tym lepiej

kazdy wie jakim miesiacem jest wrzesien - deszczowy, jesienny
a czerwiec maxymalne slonce - odbijajace sie od mojego rexa :D

nooo :P heeheh

Rogal
10-05-08, 12:26
tacin dzisiaj napisał na motoRZ:


zawody odbeda sie 15 czerwca.
teraz czekam tylko do wtorku zeby miec w rece na papierze od pzmowtu wszystkie pozwolenia, a nie robic poraz drugi z siebie debila.
z tego co mowi pan Z grzyb ma wszystkei zgody i pozwolenia na 100% pewne.
wiec wyglada na to ze 15 czerwqca bedazawody , ale zanim zaczne znowu przyjmowac zgloszenia ,poczekjmy jeszcze do wtorku zeby wszystko bylo dopiete na ostatni guzik


... także jest jeszcze realna szansa żeby się pościgać :D

Tomasz
10-05-08, 19:04
hehe no to bania teraz ............ w co inwestowac ;) (pozytywnie sie dzieje)

Rogal
10-05-08, 19:44
najlepiej w alkohol ... najwyżej oprocentowany :D

a tak na poważnie to ja sam nie wiem czy dam rade wystartować tego 15.VI ... bo wesele mam niestety 14 :(

... no nic ... coś siw wymyśli :D

+MarCin+
12-05-08, 17:23
cos sie wykmini :D

kamilooo
14-05-08, 17:05
15 czerwca odbeda sie wyscigi na 1/4 mili :twisted: :mrgreen: pewne:)

JaCa
15-05-08, 01:25
ja niestety odpadam..... bede najprawdopodobniej wtedy w drodze do UK..... :-| :-|

+MarCin+
16-05-08, 15:21
troche sie z ot poszalalo ... ja juz czekam na 15 :D:D

Fuzi
16-05-08, 19:37
troche sie z ot poszalalo ... ja juz czekam na 15 :D:D
ja własnie bede znow probował sie dowiedziec jak stoi sprawa i czy uda mi sie wystartowa w tym terminie :P wiec mozliwe ze sie spotkamy :) bo klasa bedzie ta sama :P

Tomasz
16-05-08, 20:09
slyszalem ze 18 beda ;] a nie 15 :) ale to tylko pogloska ;)

+MarCin+
17-05-08, 23:57
niby 15.. ja potrenowalem dzis w rykach..;];]

18-05-08, 14:25
+MarCin+15 czy 18 to chyba nie ma znaczenia bo teraz nie masz wyjscia zeby nie wystartować po tym co wyprawiałes w Rykach musisz wszystkim w twojej klasie zlać dupe :razz:

Randall
18-05-08, 14:49
Dobrze by bylo jak by byly 18-ego bo 15 mamy wyścig górski po ulicach Przemyśla :twisted:

+MarCin+
19-05-08, 18:11
15 na bank :D

Max_Damage
20-05-08, 18:31
będę pooglądać :)

kamilooo
21-05-08, 15:38
no ja tez nie wiem czy wystartuje, bo jak Jacek odpada to z kim bede rywalizowal :cry:

Fuzi
21-05-08, 16:31
kamilooo, ze mną :)

kamilooo
21-05-08, 16:34
s Toba Fusi to na piwo w Jasle:D:D:D heheheh

bo wiem jak wyglada Twoj tylni zderzak :-P :-P

Tomasz
21-05-08, 17:59
ja potwierdzilem swoj start :)

Fuzi
21-05-08, 18:15
Tomasz, tzn kaj potwierdziłeś ?? tym samym załączonym mailem ?? czy coś innego ??kurcze ja nadal czekam na skończenie tego zgreda :/... tak to z paczkami :/

Tomasz
22-05-08, 11:29
tacin wysyal do mnie maila o tresci:

"WITAM W ZAIWAZKU Z TYM ZE ZGLOSILES SIE DO ZAWODÓW STREET LEGAL RZESZÓW
KTORE MIALY ODBYC SIE 1 MAJA JEDNAK POPRZEZ NIEDOCIAGNIECIA ORGANIZAYCJNE NIE
MOGLY SIE ODBYC ZOSTALY ONE PRZELOZONE NA TERMIN 15 CZERWCA 2008
REGULAMIN JAK I ZASADY SIE NIE ZMIENILY ZMIENIL SIE TYLKO TERMIN,
ZAWODY ODBEDA SIE 15 CZERWCA 2008 W RZESZOWIE NA UL SIKORSKIEGO.
REGULAMIN IMPREZY JEST CIAGLE DOSTEPNY NA STRONIE
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts. (To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.)
JEZELI CHCESZ WYSTARTOWAC W ZAWODACH
TO PROSZE O POTWIERDZENIE STARTU
NIE MUSISZ JUZ DRUGI RAZ WYPELNIAC FORMULARZA WYSTARCZY ZE NAPISZESZ ZE
POTWIERDZASZ START SWOJE IMIE I NAZWISKO ORAZ KALSE W KTÓREJ STARTUJESZ.
POZDAWIAM
TACIN

potwierdzilem swoje uczestnictwo, on odeslal maila potwierdzajacego start

Stasiek
22-05-08, 12:47
A do mnie takie coś nie przyszło i się zaczynam niepokoić, w końcu chce złatać Kamiloo :mrgreen:

Max_Damage
22-05-08, 12:51
można sie jeszcze zapisać?:D

mRoZiOo
22-05-08, 14:21
A do mnie takie coś nie przyszło i się zaczynam niepokoić, w końcu chce złatać Kamiloo :mrgreen:
a jak będzie ciepło to ja muszę z Tobą jeszcze raz stanąć, z kamillo zresztą też:D

Stasiek
22-05-08, 16:45
a jak będzie ciepło to ja muszę z Tobą jeszcze raz stanąć, z kamillo zresztą też:D
Z moim bratem też musisz stanąć :mrgreen:

sese
23-05-08, 12:26
można sie jeszcze zapisać?
jasne, ja to wsumie tez startuje i niemusialem wcale sie zapisywac 2-gi raz, Tacin pisal ze jest jeszcze miejsce :mrgreen:

JaCa
25-05-08, 12:49
napisałem już do Tacina maila z rezygnacją :-( :-(

Kamillo jeszcze się sprawdzimy nie raz... a ty startuj i reprezentuj EJ Squad HCP :-P

Rogal
26-05-08, 09:19
Ja mam wesele 14.VI więc nawet nie wysyłam Tacinowi potwierdzenia staru ... po sobotnim weselu jeszcze nie moge dojść do siebie ... więc mój starrt w tych zawodach jest praktycznie nie możliwy .... szkoda.

... Ale przynajmniej pościgałem sie na zlocie CKPL :D

Rogal
26-05-08, 16:06
mój starrt w tych zawodach jest praktycznie nie możliwy
nieprawda, przyprowadź esse to ja sobie polatam, obiecuje że dzień wcześniej nie wezmę vutki do ust :grin:

hehe :D

wlaśnie rozmawiałem z Jacą ... i strasznie mnie namawia ... chyba jednak napisze do Tacina że byćmoże się pojawie ... ale wiecie jak to jest na weselu ... bania, bania i pozamiatane :D

oki ... postaram się "mało" pić ... i godnie zareprezentować HCP na zawodach :D

Fuzi
27-05-08, 07:47
Jak narazie to coś słabo się ludziska zapisujecie :P



KLASA PROFI
Konrad Bukowski Honda Civic 2.0 FWD
Przemek Kamiński Citroen ZX 2.0 FWD
Marcin Wisz Honda Prelude 2.0 FWD
Grzegorz Szostak Opel Vektra 2.0 FWD
Tomasz Bator Honda CRX 1.6 FWD
Sebastian Śliwiak Honda CRX del sol 1.6 FWD
Grzegorz Sroka Opel Astra 2.0 FWD
Jakub Pituła Nissan 100nx 2.0 FWD
Daniel Rędzina Honda Civic 1.5 FWD
Rafał Stacha Honda del sol 2.0 FWD
Sebastian Szatko Honda Civic 1.5 FWD
Wojciech Białek Toyota Celica 1.8 FWD
Paweł Surma Audi 80 1.9FWD
Krzysztof Kochanowski Opel Astra 2.0 FWD
Tomasz Dziakowski Opel Astra 1.8 FWD
Rafał Kochanowski Ford Escort 2.0 FWD


lista z wczoraj....

+MarCin+
28-05-08, 01:42
ja mama nadzieje ze wroci mi sprzeglo z wa-wy do 15 stego

kamilooo
28-05-08, 14:35
Udalo sie zalatwic fajny sprzet do pomiaru czasui z profesjonalny steekte dragowym drzewkiem startowym
dla kazdego zawodnika bedzie odrazu po przejezdzie timeslip na którym bedzie wydrukowane:

dwie kolumny wyników - tor lewy oraz tor prawy, dzięki temu każdy zawodnik ma również odnotowany przejazd przeciwnika
numery startowe
czasy reakcji
czasy 60ft
czasy 1/8 mili
czasy ET
prędkości na mecie
różnicę pomiędzy ET zwycięzcy, a ET przegranego


do rzeszowa zawita ekipa DUNLOP NO LIMIT VTG Racing Team :-D

Fuzi
30-05-08, 09:12
To co Panowie :) moze jakoś sie ustawimy blisko siebie :) zeby ładnie reprezentowac HP Racing Team :) zawsze to będzie raźniej jak gdzieś tam każdy porozrzucany będzie :) szkoda ze Rogal nie startujesz... ale w sumie i tak byłbyś w innej klasie :roll:

+MarCin+
30-05-08, 12:17
no mozna sie ustwic jakos w kupie bo w kupie sila hehe :D

Rogal
30-05-08, 13:33
Aktualna LISTA (ta też bedzie aktualizowana na bieżąco)

KLASA MINI
Daniel kolodziej Opel Corsa A 1.4 FWD
Michał Sciepura Seat Ibiza 1.2 FWD
Jakub Grzybowski Fiat Cinquecento 1.2 FWD
Arkadiusz Pliszka Honda Civic 1.3 FWD
Krystian Matyja Suzuki Swift 1.3 FWD
Mateusz Kwapniewski Renault Clio 1.4 FWD
Paweł Tymczak Suzuki Swift 1.4 FWD
Dariusz Madej Fiat Seicento 1.2 FWD











KLASA PROFI
Konrad Bukowski Honda Civic 2.0 FWD
Przemek Kamiński Citroen ZX 2.0 FWD
Marcin Wisz Honda Prelude 2.0 FWD
Grzegorz Szostak Opel Vektra 2.0 FWD
Tomasz Bator Honda CRX 1.6 FWD
Sebastian Śliwiak Honda CRX del sol 1.6 FWD
Grzegorz Sroka Opel Astra 2.0 FWD
Jakub Pituła Nissan 100nx 2.0 FWD
Daniel Rędzina Honda Civic 1.5 FWD
Rafał Stafa Honda del sol 2.0 FWD
Sebastian Szatko Honda Civic 1.5 FWD
Wojciech Białek Toyota Celica 1.8 FWD
Paweł Surma Audi 80 1.9FWD
Krzysztof Kochanowski Opel Astra 2.0 FWD
Tomasz Dziakowski Opel Astra 1.8 FWD
Rafał Kochanowski Ford Escort 2.0 FWD
Arek Winiarski Trabant 2.0 FWD
Łukasz Sordyl Honda Civic 1.6 FWD
Kamil Sołtysik Honda Civic 1.5 FWD
Marcin Golema Honda Civic 1.6 FWD
















KLASA PROFI 2
Marcin Turek Alfa romeo 156 3.2 FWD
Krystian Mazur Honda crx 2.4 FWD
Adam Szprot Opel Astra 2.2 FWD
Rafał Wilk VW Golf II 2.9 FWD























KLASA PROFI +
Piotr Rogal Honda s2000 2.0 RWD
Morten Carlsen Chevy Chevwlle 9.0 RWD
Piotr Sroka BMW 325 2.5 RWD

















KLASA TURBO
Michał Baryń Fiat Bravo 2.0T FWD
Robert Nawrot Honda Civic 1.8T FWD
Piotr Bajer Seat Ibiza 1.8T FWD
Marcin Kwaśniak Audi A4 2.2T FWD
Robert Matysiak Opel Calibra 3.0T FWD
Sławomir Worek Audi A3 1.8T FWD
Łukasz Granat Nissan Almera 2.0T FWD
Paweł Surma VW Golf 1.8T FWD
Marcin Kanik Fiat Ritmo 1.2T FWD
Kazimierz Jaromin Fiat Uno 1.4T FWD
Szymon Kaliszewski Opel Calibra 2.5 Nitro FWD
Witek Karalow Hotrod Civic 1.6T FWD










KLASA TURBO PLUS
Jarek Kobiela Opel Calibra 2.0T AWD
Rafał Ryś Opel Calibra 2.0T AWD
Marcin Kwaśniak Audi s2 2.2T AWD
Marceli Motty Subaru Impreza 2.0T AWD
Piotr Nowak BMW M3 T 3.2T RWD
Waldemar Matula Audi s4 2.7BT AWD
Marcin Blauth GMC typhoon 6.3 T Nitro AWD
















KLASA DISEL
Piotr Borowicz Seat Ibiza 1.9 FWD
Rafał Lorenc Seat Ibiza 1.9 FWD
Honorata Czyz VW golf II 1.6 FWD




szkoda ze Rogal nie startujesz...

... a jeszcze nie wiadomo :D

Markus89
30-05-08, 13:45
Jestem ciekaw co to za Honda crx 2.4 FWD... Ludzi troszkę jest. Myślę, że będzie na co popatrzeć.

Rogal - masz duże szanse na wygraną... walkowerem :D

neon
30-05-08, 15:55
Jestem ciekaw co to za Honda crx 2.4 FWD

obecny mistrz polski "Krysio"

Markus89
30-05-08, 16:23
Jestem ciekaw co to za Honda crx 2.4 FWD

obecny mistrz polski "Krysio"

Aaaa to już wiem ;) Widziałem na TVN Turbo jego i Kukiego maszyny w relacji z Węgier ;) Obie maszyny (bo nie wiem czy to jeszcze samochody :D) są świetne.

Stasiek
30-05-08, 22:58
Ale mnie dalej nie ma na liście PROFI a dostałem maila:

zgloszenie zostalo przyjete
pozdarwiam
tacin

kamilooo
31-05-08, 09:15
KLASA MINI
Daniel kolodziej Opel Corsa A 1.4 FWD
Michał Sciepura Seat Ibiza 1.2 FWD
Jakub Grzybowski Fiat Cinquecento 1.2 FWD
Arkadiusz Pliszka Honda Civic 1.3 FWD
Krystian Matyja Suzuki Swift 1.3 FWD
Mateusz Kwapniewski Renault Clio 1.4 FWD
Paweł Tymczak Suzuki Swift 1.4 FWD












KLASA PROFI
Konrad Bukowski Honda Civic 2.0 FWD
Przemek Kamiński Citroen ZX 2.0 FWD
Marcin Wisz Honda Prelude 2.0 FWD
Grzegorz Szostak Opel Vektra 2.0 FWD
Tomasz Bator Honda CRX 1.6 FWD
Sebastian Śliwiak Honda CRX del sol 1.6 FWD
Grzegorz Sroka Opel Astra 2.0 FWD
Jakub Pituła Nissan 100nx 2.0 FWD
Daniel Rędzina Honda Civic 1.5 FWD
Rafał Stafa Honda del sol 2.0 FWD
Sebastian Szatko Honda Civic 1.5 FWD
Wojciech Białek Toyota Celica 1.8 FWD
Paweł Surma Audi 80 1.9FWD
Krzysztof Kochanowski Opel Astra 2.0 FWD
Tomasz Dziakowski Opel Astra 1.8 FWD
Rafał Kochanowski Ford Escort 2.0 FWD
Arek Winiarski Trabant 2.0 FWD
Łukasz Sordyl Honda Civic 1.6 FWD
Kamil Sołtysik Honda Civic 1.5 FWD

















KLASA PROFI 2
Marcin Turek Alfa romeo 156 3.2 FWD
Krystian Mazur Honda crx 2.4 FWD

























KLASA PROFI +
Piotr Rogal Honda s2000 2.0 RWD



















KLASA TURBO
Michał Baryń Fiat Bravo 2.0T FWD
Robert Nawrot Honda Civic 1.8T FWD
Piotr Bajer Seat Ibiza 1.8T FWD
Marcin Kwaśniak Audi A4 2.2T FWD
Robert Matysiak Opel Calibra 3.0T FWD
Sławomir Worek Audi A3 1.8T FWD
Łukasz Granat Nissan Almera 2.0T FWD
Paweł Surma VW Golf 1.8T FWD
Marcin Kanik Fiat Ritmo 1.2T FWD
Kazimierz Jaromin Fiat Uno 1.4T FWD
Szymon Kaliszewski Opel Calibra 2.5 Nitro FWD











KLASA TURBO PLUS
Jarek Kobiela Opel Calibra 2.0T AWD
Rafał Ryś Opel Calibra 2.0T AWD
Marcin Kwaśniak Audi s2 2.2T AWD
Marceli Motty Subaru Impreza 2.0T AWD
Piotr Nowak BMW M3 T 3.2T RWD
Waldemar Matula Audi s4 2.7BT AWD

















KLASA DISEL
Piotr Borowicz Seat Ibiza 1.9 FWD
Rafał Lorenc Seat Ibiza 1.9 FWD
Honorata Czyz VW golf II 1.6 FWD

Fusi mnie namowil wiec sie zglosilem, pewnie chce zeby go objechać :grin:

** Dodano: Nie 01 Cze, 08 **
KLASA MINI
Daniel kolodziej Opel Corsa A 1.4 FWD
Michał Sciepura Seat Ibiza 1.2 FWD
Jakub Grzybowski Fiat Cinquecento 1.2 FWD
Arkadiusz Pliszka Honda Civic 1.3 FWD
Krystian Matyja Suzuki Swift 1.3 FWD
Mateusz Kwapniewski Renault Clio 1.4 FWD
Paweł Tymczak Suzuki Swift 1.4 FWD
Dariusz Madej Fiat Seicento 1.2 FWD











KLASA PROFI
Konrad Bukowski Honda Civic 2.0 FWD
Przemek Kamiński Citroen ZX 2.0 FWD
Marcin Wisz Honda Prelude 2.0 FWD
Grzegorz Szostak Opel Vektra 2.0 FWD
Tomasz Bator Honda CRX 1.6 FWD
Sebastian Śliwiak Honda CRX del sol 1.6 FWD
Grzegorz Sroka Opel Astra 2.0 FWD
Jakub Pituła Nissan 100nx 2.0 FWD
Daniel Rędzina Honda Civic 1.5 FWD
Rafał Stafa Honda del sol 2.0 FWD
Sebastian Szatko Honda Civic 1.5 FWD
Wojciech Białek Toyota Celica 1.8 FWD
Paweł Surma Audi 80 1.9FWD
Krzysztof Kochanowski Opel Astra 2.0 FWD
Tomasz Dziakowski Opel Astra 1.8 FWD
Rafał Kochanowski Ford Escort 2.0 FWD
Arek Winiarski Trabant 2.0 FWD
Łukasz Sordyl Honda Civic 1.6 FWD
Kamil Sołtysik Honda Civic 1.5 FWD
Marcin Golema Honda Civic 1.6 FWD
















KLASA PROFI 2
Marcin Turek Alfa romeo 156 3.2 FWD
Krystian Mazur Honda crx 2.4 FWD
Adam Szprot Opel Astra 2.2 FWD
























KLASA PROFI +
Piotr Rogal Honda s2000 2.0 RWD
Morten Carlsen Chevy Chevwlle 9.0 RWD
Piotr Sroka BMW 325 2.5 RWD

















KLASA TURBO
Michał Baryń Fiat Bravo 2.0T FWD
Robert Nawrot Honda Civic 1.8T FWD
Piotr Bajer Seat Ibiza 1.8T FWD
Marcin Kwaśniak Audi A4 2.2T FWD
Robert Matysiak Opel Calibra 3.0T FWD
Sławomir Worek Audi A3 1.8T FWD
Łukasz Granat Nissan Almera 2.0T FWD
Paweł Surma VW Golf 1.8T FWD
Marcin Kanik Fiat Ritmo 1.2T FWD
Kazimierz Jaromin Fiat Uno 1.4T FWD
Szymon Kaliszewski Opel Calibra 2.5 Nitro FWD
Witek Karalow Hotrod Civic 1.6T FWD










KLASA TURBO PLUS
Jarek Kobiela Opel Calibra 2.0T AWD
Rafał Ryś Opel Calibra 2.0T AWD
Marcin Kwaśniak Audi s2 2.2T AWD
Marceli Motty Subaru Impreza 2.0T AWD
Piotr Nowak BMW M3 T 3.2T RWD
Waldemar Matula Audi s4 2.7BT AWD
Marcin Blauth GMC typhoon 6.3 T Nitro AWD
















KLASA DISEL
Piotr Borowicz Seat Ibiza 1.9 FWD
Rafał Lorenc Seat Ibiza 1.9 FWD
Honorata Czyz VW golf II 1.6 FWD

Rogal
02-06-08, 18:34
KLASA PROFI +

Morten Carlsen Chevy Chevwlle 9.0 RWD

HEHEHE ... spoko mam konkurenta :D ... chyba dam mu jednak wygrać :D

Max_Damage
02-06-08, 19:51
Rogal, za mały silnik jak dla mnie , ale chętnie popatrzę jak "żółwik" będzie pryskał ze startu:)

Pietia
02-06-08, 22:48
Czy ja dobrze widzę? 9 literków? Gostek ciągnikiem siodłowym startuje czy jak? Chyba się wybiorę pooglądać jak to na żywo będzie wyglądało i brzmiało

jarek479
03-06-08, 18:55
HEHEHE ... spoko mam konkurenta :D ... chyba dam mu jednak wygrać :D Będę pooglądać i trzymać za Ciebie kciuki :mrgreen: Aha i pomodlę się żeby tamten spalił sprzęgło na starcie :mrgreen:

Fuzi
04-06-08, 18:40
To Panowie jak będzie z ustawką?? Myślę że z Tomciem się zgram ale co z resztą piplów?? :roll:

+MarCin+
05-06-08, 01:53
sie tam jakos ustawi ?:D

Rafałek
06-06-08, 14:55
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts. (To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.)

To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts. (To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.)

kamilooo
10-06-08, 11:16
KLASA MINI
Daniel kolodziej Opel Corsa A 1.4 FWD
Michał Sciepura Seat Ibiza 1.2 FWD
Jakub Grzybowski Fiat Cinquecento 1.2 FWD
Arkadiusz Pliszka Honda Civic 1.3 FWD
Krystian Matyja Suzuki Swift 1.3 FWD
Mateusz Kwapniewski Renault Clio 1.4 FWD
Paweł Tymczak Suzuki Swift 1.4 FWD
Dariusz Madej Fiat Seicento 1.2 FWD
Krystian ożga Nissan Micra 1.0 FWD
Michał Plebanek Honda Civic 1.4 FWD









KLASA PROFI
Konrad Bukowski Honda Civic 2.0 FWD
Przemek Kamiński Citroen ZX 2.0 FWD
Marcin Wisz Honda Prelude 2.0 FWD
Grzegorz Szostak Opel Vektra 2.0 FWD
Tomasz Bator Honda CRX 1.6 FWD
Sebastian Śliwiak Honda CRX del sol 1.6 FWD
Grzegorz Sroka Opel Astra 2.0 FWD
Jakub Pituła Nissan 100nx 2.0 FWD
Daniel Rędzina Honda Civic 1.5 FWD
Rafał Stafa Honda del sol 2.0 FWD
Sebastian Szatko Honda Civic 1.5 FWD
Wojciech Białek Toyota Celica 1.8 FWD
Paweł Surma Audi 80 1.9FWD
Krzysztof Kochanowski Opel Astra 2.0 FWD
Tomasz Dziakowski Opel Astra 1.8 FWD
Rafał Kochanowski Ford Escort 2.0 FWD
Arek Winiarski Trabant 2.0 FWD
Łukasz Sordyl Honda Civic 1.6 FWD
Kamil Sołtysik Honda Civic 1.5 FWD
Marcin Golema Honda Civic 1.6 FWD
Szymon Góra Opel Astra 2.0 FWD
Grzegorz Skrzypek Toyota Celica 2.0 FWD
Grzegorz Kiwak Opel Astra 2.0 FWD
Miłosz Klin Toyota Corolla 1.6 FWD
Rafał Bober Opel Corsa A 1.8 FWD
Sebastian Szlaga Honda CRX 1.6 FWD
Szymon Banaś OpelCalibra 2.0 FWD
Xawery Mielcarek Opel Astra 3.0 FWD








KLASA PROFI 2
Marcin Turek Alfa romeo 156 3.2 FWD
Krystian Mazur Honda crx 2.4 FWD
Adam Szprot Opel Astra 2.2 FWD
Rafał Wilk VW Golf II 2.9 FWD























KLASA PROFI +
Piotr Rogal Honda s2000 2.0 RWD
Morten Carlsen Chevy Chevwlle 9.0 RWD
Piotr Sroka BMW 325 2.5 RWD
Łukasz Pękała BMW E30 3.2 RWD
















KLASA TURBO
Michał Baryń Fiat Bravo 2.0T FWD
Robert Nawrot Honda Civic 1.8T FWD
Piotr Bajer Seat Ibiza 1.8T FWD
Marcin Kwaśniak Audi A4 2.2T FWD
Robert Matysiak Opel Calibra 3.0T FWD
Sławomir Worek Audi A3 1.8T FWD
Łukasz Granat Nissan Almera 2.0T FWD
Paweł Surma VW Golf 1.8T FWD
Marcin Kanik Fiat Ritmo 1.2T FWD
Kazimierz Jaromin Fiat Uno 1.4T FWD
Szymon Kaliszewski Opel Calibra 2.5 Nitro FWD
Witek Karalow Hotrod Civic 1.6T FWD
Mateusz Majewski Honda Civic 1.8T FWD
Marek Kużmiński VW Passat 1.8T FWD
Tomek Gąsiorek Fiat Coupe 2.0T FWD







KLASA TURBO PLUS
Jarek Kobiela Opel Calibra 2.0T AWD
Rafał Ryś Opel Calibra 2.0T AWD
Marcin Kwaśniak Audi s2 2.2T AWD
Marceli Motty Subaru Impreza 2.0T AWD
Piotr Nowak BMW M3 T 3.2T RWD
Waldemar Matula Audi s4 2.7BT AWD
Marcin Blauth GMC typhoon 6.3 T Nitro AWD
Łukasz Pleśniak Lancer EVO 2.0T AWD















KLASA DISEL
Piotr Borowicz Seat Ibiza 1.9 FWD
Rafał Lorenc Seat Ibiza 1.9 FWD
Honorata Czyz VW golf II 1.6 FWD
Antoni Wróbel Seat Leon 2.0
Marcin Cieślicki BMW 535 3.5 RWD
Kuba Madej Fiat Stilo 1.9 FWD
Jacek Zygmunt VW Golf 1.9 FWD


noo Panowie co raz ciekawiej na liscie!
Bedzie Xwery astrą, takze walka w profi bedzie rewelacyjna :twisted:

Stasiek nie widzę Cię na liscie :?:

Stasiek
10-06-08, 11:22
KLASA PROFI
Konrad Bukowski Honda Civic 2.0 FWD
Przemek Kamiński Citroen ZX 2.0 FWD
Marcin Wisz Honda Prelude 2.0 FWD
Grzegorz Szostak Opel Vektra 2.0 FWD
Tomasz Bator Honda CRX 1.6 FWD
Sebastian Śliwiak Honda CRX del sol 1.6 FWD
Grzegorz Sroka Opel Astra 2.0 FWD
Jakub Pituła Nissan 100nx 2.0 FWD
Daniel Rędzina Honda Civic 1.5 FWD
Rafał Stafa Honda del sol 2.0 FWD
Sebastian Szatko Honda Civic 1.5 FWD
Wojciech Białek Toyota Celica 1.8 FWD
Paweł Surma Audi 80 1.9FWD
Krzysztof Kochanowski Opel Astra 2.0 FWD
Tomasz Dziakowski Opel Astra 1.8 FWD
Rafał Kochanowski Ford Escort 2.0 FWD
Arek Winiarski Trabant 2.0 FWD
Łukasz Sordyl Honda Civic 1.6 FWD
Kamil Sołtysik Honda Civic 1.5 FWD
Marcin Golema Honda Civic 1.6 FWD
Szymon Góra Opel Astra 2.0 FWD
Grzegorz Skrzypek Toyota Celica 2.0 FWD
Grzegorz Kiwak Opel Astra 2.0 FWD
Miłosz Klin Toyota Corolla 1.6 FWD
Rafał Bober Opel Corsa A 1.8 FWD
Sebastian Szlaga Honda CRX 1.6 FWD
Szymon Banaś OpelCalibra 2.0 FWD
Xawery Mielcarek Opel Astra 3.0 FWD

Kamilooo jak masz kontakt z twórcą tej listy to zapytaj dlaczego mnie nie ma w klasie Profi skoro dostałem maila (23. 05. 2008) z potwierdzeniem że przyjęte moje zgłoszenie a widzę już kolejną listę bez mojego nazwiska.

Czyli Mariusz Pliszka

Fuzi
10-06-08, 12:50
Xawery Mielcarek Opel Astra 3.0 FWD

hm to jak on się znalazł w klasie profi :) ??:P

+MarCin+
10-06-08, 15:20
tez mnie to dziwi ale chyba błedziik LD

struś
11-06-08, 22:57
:569: może spotkamy się w niedziele np. za stonką przed 1/4 i pojedziemy wszyscy razem jak przystało na HCP ?? :mrgreen:

Fuzi
11-06-08, 23:01
:569: może spotkamy się w niedziele np. za stonką przed 1/4 i pojedziemy wszyscy razem jak przystało na HCP ?? :mrgreen:

to by był dobry pomysł tyle ze trzeba by tak się spotkac o 10 bo o 11 jest juz odprawa techniczna :)

Stasiek
12-06-08, 00:03
A mi się wydaje że już koło ósmej trzeba będzie się zjawić jak to było na poprzednich startach

Fuzi
13-06-08, 09:39
A mi się wydaje że już koło ósmej trzeba będzie się zjawić jak to było na poprzednich startach
To spotkajmy się o 8.00 za Biedronką i później wybierzemy się zgrają :) na odprawę :)
kto się zjawi ??

kamilooo
13-06-08, 12:08
Cześć fajnie pojechać z pomiarem czasu do mojego rodzinnego województwa pamiętam, że dawno, dawno temu startowałem na PSWU

Proszę aby wszyscy uczestnicy przeczytali sobie sposób ustawiania na linii startu, często są z tym kłopoty a ponieważ macie tylko dwa przejazdy więc szkoda marnować ich przez niewiedzę

system zapalania świateł będzie taki jak w profi zawodach dragowych czyli po ustawieniu zawodników opisanym w punkcie 10.13 regulaminu SSS zapalają się razem trzy żółte światła i prawie od razu po nich światło zielone. Wtedy zawodnik startuje. Jeżeli zrobi falstart to zapali się czerwone światło na choince startowej i będzie to wyświetlone na tablicy. Będziemy się starali, żeby każdy kierowca miał chwilę czasu (sekunda-dwie, max trzy ) od momentu ustawienia do puszczenia procedury startu, zwykle tych sekund jest zero

tu jest podany sposób ustawiania się na linii startu:
To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts.
pkt 10.13 , jeżeli organizator ma maile do zawodników to niech im wyśle taką informację, lepiej wiedzieć za dużo niż za mało

tu jest drzewko startowe: To view links or images in this forum your post count must be 1 or greater. You currently have 0 posts. (te trzy czerwone lampki na zdjęciu są żółte, potem zielone, na dole czerwone), sprzęt działa szybko i może obsłużyć dziennie praktycznie dowolną liczbę przejazdów, jedynym ograniczeniem jest tu wąskie gardło w postaci powrotu ta samą drogą i szybkość podjeżdżania zawodników na linię startu,
mam nadzieję, że tacin da nam do współpracy odpowiednich naganiaczy na start, to BARDZO WAŻNE

potrzebne będą też dwie hostessy do rozdawania zawodnikom ich timeslipów, ostatecznie mogę to robić nawet ja ale nie jestem taki ładny

do zobaczenia w niedzielę i życzę wszystkim udanej imprezy

nie wiem jak na to będzie patrzył organizator ale jeżeli będziecie sprawnie podjeżdżać na linię startu to powinny się udać jeszcze jakieś wolne ew. treningowe przejazdy ale to wyjdzie na miejscu w niedzielę
na imprezie będziemy Was puszczać klasami (jeden przejazd całej klasy i postój na końcu "toru", potem powrót całej klasy razem a nie pojedynczo i drugi przejazd tej samej klasy), potem półfinały/finały

zassane z forum motorze

Tomasz
13-06-08, 13:28
a jeszcze jedno male zapytanie yyyyyyy jak to bedzie z naklejkami(numerami) nie chcial bym Rexa obklejac na drzwiach bo mam nowy lakier ;/ i nie chce zeby cos pozniej zostalo albo jeszcze lepiej odpadlo .... czy jest opcja przykleic numer startowy na tylkich szybach ??
czy dostaniemy numery startowe
??

kamilooo
13-06-08, 15:00
numery startowe z tego co pamiętam przyklejamy na tylnich bocznych szybach!

PANOWIE KASKI WE WLASNYM ZAKRESIE

Fuzi
13-06-08, 15:09
ja mam taki od Wu eski haha :D:D zajebiaszczy :D:D

Fletch
13-06-08, 15:40
a jak to sie ma do pogody,jak bedzie mokro albo padalo to bedzie sciganie :?:

kamilooo
13-06-08, 15:42
tak, zawody odbęda sie nawet jesli bedzie padać deszcz

Fletch
13-06-08, 15:55
aha bo zapowiadaja deszcz w niedziele

** Dodano: Pią 13 Cze, 08 **
poprawka nie powinno padac :-D

7dj83r8f78t4alf8